Management Forum

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: vol. 5, no. 3
e-ISSN: 2392-0025
Ilość stron: 51
Format: B5

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Analiza potencjału rozwojowego organizacji w aspekcie zależności między pracą zespołową, dzieleniem się wiedzą a innowacjami zespołowymi / Analysis of development potential of an organisation in the aspect of relationship between teamwork, knowledge sharing and team innovations
Autor: Szymon Jopkiewicz, Monika Stelmaszczyk


Sieć wartości w handlu elektronicznym / Value network in e-commerce
Autor: Arkadiusz Kawa


Opinia polskich pracowników na temat współpracujących z nimi imigrantów z Ukrainy na przykładzie Otto Workforce Polska / The opinion of Polish workers concerning cooperation with immigrant workers from Ukraine on the example of Otto Workforce Polska
Autor: Teresa Kupczyk, Joanna Przemyślańska-Włosek


Uczestnictwo w sieci jako czynnik wzrostu innowacyjności i droga ku elastycznej organizacji / Participation in the network as an innovation growth factor and the way towards a flexible organization
Autor: Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski


Znaczenie relacji międzyorganizacyjnych w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw – aspekt innowacyjny / Importance of interorganizational relationships in the business models of Polish enterprises − innovative aspect
Autor: Marian Oliński


Metaforycznie o samoodnawianiu ekosystemu biznesu / Metaphorically about ecosystem’s self renewal
Autor: Sylwia Stańczyk


Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego / Introduction to the essence recognition of action system strategic potential
Autor: Hubert Witczak