Historia

Szerokie zainteresowanie naukowców, badaczy i przedsiębiorców procesem doskonalenia organizacji oraz wdrażania zmian organizacyjnych w organizacjach skłoniło nas do zastanowienia się nad znalezieniem wspólnego dla wszystkich forum wymiany myśli, pomysłów, koncepcji.

Wieloletnie doświadczenia w wydawaniu prac naukowych pt. „Zmiana warunkiem sukcesu”, jak również analiza potrzeb i zainteresowań czytelników ze świata zarówno nauki, jak i biznesu były podstawą stworzenia nowego czasopisma (kwartalnika) zatytułowanego „Management Forum”. Mamy nadzieję, że to stanie się ono wspólną dla wszystkich platformą wymiany wyników badań oraz wynikających stąd rozważań, dyskusji i polemik w obszarze nauk o zarządzaniu.