Archiwum
Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wstęp


Procesowy model odnowy przedsiębiorstwa
Autor: Grzegorz Bełz, Jan Skalik


Model procesu odnowy organizacyjnej
Autor: Szymon Cyfert, Kazimierz Krzakiewicz


Proces odnowy organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań
Autor: Łukasz Wawrzynek


Procesy przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawa odnowy organizacyjnej
Autor: Wojciech Dyduch


Luz organizacyjny jako potencjał odnowy organizacyjnej
Autor: Bartłomiej J. Gabryś, Mariusz Bratnicki


Odnowa strategiczna. Deliberacje przedstrategiczne
Autor: Rafał Krupski


Być albo nie być? Odnowa strategiczna z perspektywy ewolucyjnej
Autor: Ewa Stańczyk-Hugiet


Innowacyjność i jej rola w inicjowaniu procesów odnowy organizacyjnej
Autor: Maciej Zastempowski


Potencjał procesów odnowy przedsiębiorstw – perspektywa psychologiczna
Autor: Adela Barabasz


Odnowa modelu biznesu
Autor: Tadeusz M. Falencikowski


Kultura i przywództwo w organizacji jako potencjał procesów odnowy organizacyjnej
Autor: Katrzyna Gadomska-Lila


Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej
Autor: Rafał Mrówka, Mikołaj Pindelski


Spojrzenie na odnowę strategiczną z punktu widzenia długowieczności organizacji
Autor: Jarosław Karpacz, Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz


Negocjacje dla odnowy organizacji
Autor: Andrzej Kozina


Uczestnictwo w sieci międzyorganizacyjnej – katalizator czy bariera w procesach odnowy strategicznej?
Autor: Janusz Marek Lichtarski


Struktury organizacyjne sprzyjające odnowie organizacyjnej
Autor: Agnieszka Zakrzewska-BielawskaManagement Forum 5

Ewa Głuszek, Grzegorz Bełz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 4

Grzegorz Bełz, Adela Barabasz

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 3

Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 2

Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Management Forum 1

Grzegorz Bełz, Joanna Kacała

Przejdź do spisu treści

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL